Тресиба Флекстач инструкция

Международное название:
Insulin degludec
Торговая марка:
Тресиба Флекстач
Условие продажи:
по рецепту

Тресиба Флекстач инструкция по применению

Производитель:
А/Т Ново Нордіск, Данія
Ново Нордіск Продюксьон САС, Франція
Международное название:
Insulin degludec
Код АТС:
A10AE06
Регистрация:
№ UA/14264/01/01 от 2015-03-06 до 2020-03-06
Приказ:
№124 от 2015-03-06 до 2020-03-06
Состав:
1 мл розчину містить 100 ОД інсуліну деглюдек* (еквівалентно 3,66 мг інсуліну деглюдек)
1 попередньо наповнена шприц-ручка містить 3 мл, що еквівалентно 300 ОД інсуліну деглюдек.
*вироблений за технологією рДНК в Saccharomyces cerevisiae
Условие продажи:
по рецепту

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ТРЕСІБА ФЛЕКСТАЧ

(TRESIBA FLEXTOUCH )

Склад

діюча речовина: інсуліну деглюдек;

1 мл розчину містить 100 ОД інсуліну деглюдек* (еквівалентно 3,66 мг інсуліну деглюдек).

1 попередньо наповнена шприц-ручка містить 3 мл, що еквівалентно 300 ОД інсуліну деглюдек.

*вироблений за технологією рДНК в Saccharomyces cerevisiae;

допоміжні речовини: гліцерин, метакрезол, фенол, цинку ацетат, дигідрат, кислота хлористоводнева (для корекції рН), натрію гідроксид (для корекції рН), вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина, без каламуті, практично не містить механічних включень.

Фармакотерапевтична група

Антидіабетичні препарати. Інсуліни та аналоги тривалої дії для ін’єкцій.

Код АТХ

А10А Е06.

Фармакологічні властивості

Механізм дії

Інсулін деглюдек специфічно зв’язується з рецептором людського інсуліну та призводить до того ж фармакологічного ефекту, що й людський інсулін.

Цукрознижувальний ефект інсуліну полягає в сприянні поглинання глюкози тканинами після зв’язування інсуліну з рецепторами м’язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки.

Фармакодинаміка.

Тресіба ФлексТач – це базальний інсулін, який після підшкірної ін’єкції утворює розчинний мультигексамер, в результаті чого формується депо з якого інсулін деглюдек безперервно і повільно всмоктується в кровоток, що спричиняє рівний та стійкий ефект зниження рівня глюкози в крові. Протягом 24 годин цукрознижувальний ефект препарату Тресіба ФлексТач при введенні один раз на добу, на відміну від інсуліну гларгін, рівномірно розподілений між першими і другими 12 годинами (AUCШвг,0-12г, ПШ / AUCШвг, всього ПШ = 0,5).

Тривалість дії препарату Тресіба ФлексТач становить більше 42 годин в межах терапевтичного діапазону доз.

Рівноважна концентрація в крові досягається після 2-3 днів прийому препарату.

Цукрознижувальний ефект інсуліну деглюдек в рівноважній концентрації характеризується чотирикратним зниженням щоденного показника мінливості, визначеному по коефіцієнту мінливості (CV), зниження рівня глюкози протягом 0-24 годин (AUCШвг, τ, ПШ) і 2-24 годин (AUC Швг2-24h, ПШ) порівняно з інсуліном гларгін.

Загальний цукрознижувальний ефект препарату Тресіба ФлексТач лінійно зростає із збільшенням дози. Середній цукрознижувальний ефект препаратів Тресіба ФлексТач 100 ОД/мл та Тресіба ФлексТач 200 ОД/мл порівнянний при введенні однакової дози препаратів.

Не було виявлено відмінностей у фармакодинамічному ефекті препарату у дорослих пацієнтів молодого та літнього віку.

Клінічна ефективність та безпека

Щодо застосування препарату Тресіба ФлексТач було проведено одинадцять багатонаціональних, контрольованих, рандомізованих, відкритих, з концепцією «досягнення цільового показника» клінічних досліджень тривалістю 26 тижнів і 52 тижні із залученням загалом 4275 пацієнтів (1102 пацієнти з цукровим діабетом 1-го типу та 3173 пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу).

Ефект препарату був випробуваний у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу, у пацієнтів, що раніше не застосовували інсулін (початок застосування інсуліну у хворих на цукровий діабет 2 типу) і у пацієнтів, які раніше застосовували інсулін (інтенсифікація інсулінотерапії у хворих на цукровий діабет 2 типу), при фіксованому та гнучкому режимі дозування. Було підтверджено, що зниження рівня HbA1c (з початку до кінця випробування), не поступається у всіх випробуваннях проти всіх препаратів порівняння (інсулін детемір і інсулін гларгін). В той час як покращення рівня HbA 1c не поступалось в порівнянні з іншими препаратами інсуліну, ефект препарату Тресіба ФлексТач у зниженні HbA1c в порівнянні з сітагліптином був статистично достовірно вищим.

У проспективно запланованому мета аналізі, сімох підтверджувальних випробовувань з концепцією «досягнення цільового показника» у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го та 2-го типу при застосуванні препарату Тресіба ФлексТач спостерігалася менша кількість невідкладного лікування підтверджених випадків гіпоглікемії (при застосуванні препарату у хворих на цукровий діабет 2-го типу) і підтверджених випадків нічної гіпоглікемії в порівнянні з інсуліном гларгін (що застосовувався відповідно до інструкції). Зниження кількості випадків гіпоглікемії досягалося при більш низькому середньому рівні глюкози в плазмі крові натще при застосуванні препарату Тресіба ФлексТач, порівняно із застосуванням інсуліну гларгін.

Відсутні дані щодо клінічно значущого утворення антитіл до інсуліну при тривалому лікуванні препаратом Тресіба ФлексТач.

Фармакокінетика.

Абсорбція.

Після підшкірної ін’єкції розчинні та стабільні мультигексамери інсуліну деглюдек створюють депо інсуліну в підшкірній тканини. Мономери інсуліну деглюдек поступово відокремлюються від мультигексамерів, що призводить до повільного і постійного надходження інсуліну деглюдек у кров’яне русло.

Рівноважна концентрація інсуліну деглюдек в сироватці крові досягається після 2-3 днів щоденного прийому препарату.

Цукрознижувальний ефект препарату Тресіба ФлексТач протягом 24 годин при введенні один раз на добу, на відміну від інсуліну гларгін, був рівномірно розподілений між першими і другими 12 годинами (AUCШвг,0-12г, ПШ / AUCШвг, всього ПШ = 0,5).

Розподіл

Спорідненість інсуліну деглюдек до альбуміну плазми людини складає > 99%.

Метаболізм

Деградація інсуліну деглюдек подібна до такої у людського інсуліну; жоден з метаболітів, що утворюється, не має біологічної активності.

Виведення

Після підшкірного введення препарату період напіввиведення визначається швидкістю всмоктування з підшкірної тканини. Період напіввиведення препарату Тресіба ФлексТач становить приблизно 25 годин, незалежно від дози.

Лінійність

Пропорційність дози в загальній експозиції спостерігається після підшкірного введення в діапазоні терапевтичних доз. При прямому порівнянні вимоги до біоеквівалентності дотримані щодо препаратів Тресіба ФлексТач 100 ОД/мл і Тресіба ФлексТач 200 ОД/мл (на основі AUC IДег, τ, ПШ і C max, IДег, ПШ).

Стать

Не було виявлено відмінностей у фармакокінетичних властивостях препарату залежно від статі.

Пацієнти похилого віку, раса, ниркова і печінкова недостатність

Не було виявлено відмінностей у фармакокінетиці інсуліну деглюдек між дорослими пацієнтами літнього і молодого віку, між пацієнтами різної расової приналежності, а також між здоровими та пацієнтами з нирковою або печінкової недостатністю.

Клінічні характеристики

Показання

Лікування цукрового діабету у дорослих.

Протипоказання

Підвищена чутливість до інсуліну деглюдек або до будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Як відомо, ряд лікарських засобів впливає на обмін глюкози.

Лікарські засоби, що можуть знижувати потребу в інсуліні

Пероральні цукрознижувальні засоби (ПЦЗ), агоністи рецепторів ГПП-1, інгібітори моноаміноксидази (МАО), b-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), саліцилати, анаболічні стероїди та сульфаніламіди.

Лікарські засоби, що можуть підвищувати потребу в інсуліні

Пероральні контрацептиви, тіазиди, глюкокортикоїди, тиреоїдні гормони, симпатоміметики, гормон росту і даназол.

b-адреноблокатори можуть маскувати симптоми гіпоглікемії.

Октреотид/ланреотид може як знижувати, так і підвищувати потребу в інсуліні.

Алкоголь може посилювати або знижувати гіпоглікемічний ефект інсуліну.

Особливості застосування

Гіпоглікемія

Пропуск прийому їжі або непередбачене інтенсивне фізичне навантаження можуть призвести до гіпоглікемії.

Гіпоглікемія може виникнути, якщо доза інсуліну занадто висока відносно потреб в інсуліні.

Хворі, в яких завдяки інтенсивній інсулінотерапії істотно поліпшився контроль рівня глюкози в крові, можуть відзначити зміну звичних симптомів-провісників гіпоглікемії, про що їх слід завчасно попередити. Звичні симптоми-провісники можуть зникнути у пацієнтів з довготривалим діабетом.

Супутні захворювання, особливо інфекції та лихоманка, зазвичай збільшують потребу хворого в інсуліні. Супутні захворювання нирок, печінки або захворювання надниркових залоз, гіпофіза або щитовидної залози може зумовити необхідність корекції дози інсуліну.

Як і у випадку з іншими препаратами базального інсуліну, пролонгована дія препарату Тресіба ФлексТач може затримати відновлення рівня глюкози в крові після гіпоглікемії.

Гіперглікемія

Введення інсуліну швидкої дії рекомендується у випадках значної гіперглікемії.

Невідповідне дозування або припинення лікування у пацієнтів, що потребують введення інсуліну, можуть призвести до гіперглікемії та діабетичного кетоацидозу. Крім того, супутні захворювання, особливо інфекції, можуть призвести до гіперглікемії і, тим самим, до підвищеної потреби в інсуліні.

Зазвичай перші симптоми гіперглікемії розвиваються поступово, протягом кількох годин або діб. Вони включають у себе відчуття спраги, часте сечовипускання, нудоту, блювання, сонливість, почервоніння і сухість шкіри, сухість у роті, втрату апетиту, а також запах ацетону у повітрі, що видихається. При діабеті 1-го типу гіперглікемія, що не лікується, призводить до діабетичного кетоацидозу, який є смертельно небезпечним.

Переведення хворого з іншого типу інсуліну

Переведення хворого на інший тип або марку інсуліну чи на інсулін іншого виробника має відбуватися під суворим медичним контролем і може зумовити необхідність корекції дози інсуліну.

Комбінація піоглітазону з препаратами інсуліну

При застосуванні піоглітазону в комбінації з інсуліном траплялися випадки розвитку застійної серцевої недостатності, особливо у хворих з факторами ризику розвитку застійної серцевої недостатності. Це варто враховувати, призначаючи лікування комбінацією піоглітазону з препаратом Тресіба ФлексТач. При комбінованому застосуванні цих препаратів пацієнти повинні перебувати під спостереженням лікаря для своєчасного виявлення симптомів застійної серцевої недостатності, збільшення ваги та виникнення набряку. У випадку будь-якого погіршення функції серця, лікування піоглітазоном слід припинити.

Порушення зору

Інтенсифікація інсулінотерапії з різким покращенням контролю глікемії може тимчасово посилювати діабетичну ретинопатію, у той час як довгострокове покращення контролю глікемії знижує ризик прогресування діабетичної ретинопатії.

Запобігання випадковим помилкам

Пацієнтам потрібно постійно перевіряти етикетки на інсуліні перед кожною ін’єкцією, щоб випадково не сплутати препарат Тресіба ФлексТач з іншими препаратами інсуліну.

Пацієнти повинні візуально перевірити кількість набраних одиниць на лічильнику дози шприц-ручки. Сліпі пацієнти ти пацієнти з поганим зором повинні звернутися за допомогою до іншої людини, що має хороший зір і знає, як використовувати пристрій для введення інсуліну.

Продукування антитіл до інсуліну

Введення інсуліну може призвести до продукування антитіл до інсуліну. У рідкісних випадках присутність таких антитіл може потребувати корегування дози інсуліну, щоб подолати тенденцію до гіперглікемії або гіпоглікемії.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Не існує клінічного досвіду застосування препарату Тресіба ФлексТач у вагітних жінок.

Дослідження щодо впливу на репродуктивну функцію у тварин не виявили жодних відмінностей між впливом інсуліну деглюдек та людського інсуліну на ембріотоксичність та тератогенність.

Загалом, під час вагітності та планування вагітності рекомендується посилений контроль рівня глюкози в крові і моніторинг стану вагітних жінок з цукровим діабетом. Потреба в інсуліні зазвичай зменшується в І триместрі і збільшується протягом ІІ і ІІІ триместрів. Після пологів потреба в інсуліні зазвичай швидко повертається до рівня, який був до вагітністі.

Годування груддю

Не існує клінічного досвіду застосування препарату Тресіба ФлексТач під час годування груддю. У тварин інсулін деглюдек проникає у грудне молоко, його концентрація в молоці була нижчою, ніж у плазмі.

Невідомо, чи проникає інсулін деглюдек у грудне молоко людини. У новонароджених/немовлят на грудному вигодовуванні не очікуються побічні ефекти з боку обміну речовин.

Фертильність

Дослідження репродуктивної функції у тварин після застосування інсуліну деглюдек не виявили небажаного впливу на фертильність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Реакція хворого та його здатність концентрувати увагу можуть бути порушені при гіпоглікемії. Це може стати фактором ризику, наприклад, при керуванні автомобілем або механізмами.

Хворим слід вживати заходи щодо профілактики гіпоглікемії перед тим, як сідати за кермо. Це особливо важливо для хворих, у яких ослаблені чи відсутні симптоми-провісники гіпоглікемії або епізоди гіпоглікемії виникають часто. За таких обставин варто зважити доцільність керування автомобілем.

Спосіб застосування та дози

Дозування

Тресіба ФлексТач – препарат базального інсуліну ультратривалої дії для підшкірного введення один раз на добу в будь-який час дня, бажано в один і той же час.

Сила дії аналогів інсуліну, включаючи інсулін деглюдек, визначається в одиницях (ОД). Одна (1) одиниця (ОД) інсуліну деглюдек дорівнює 1 міжнародній одиниці (МО) людського інсуліну, 1 одиниці інсуліну гларгін, або 1 одиниці інсуліну детемір.

Пацієнтам з цукровим діабетом 2-го типу препарат можна вводити окремо або в комбінації з пероральними цукрознижувальними засобами чи в комбінації з болюсним інсуліном.

Пацієнтам з цукровим діабетом 1-го типу препарат застосовують у комбінації з інсуліном короткої/швидкої дії для покриття потреби в інсуліні під час прийомів їжі.

Дозування препарату Тресіба ФлексТач визначається відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. Рекомендується оптимізувати контроль глікемії за допомогою корекції дози інсуліну в залежності від рівня глюкози в плазмі натще.

Як і у випадку з іншими препаратами інсуліну, корекція дози може також потребуватися при зміні фізичної активності або звичайного раціону харчування пацієнта, при супутніх захворюваннях.

Необхідна доза визначається з урахуванням одиниць дії. Шприц-ручка препарату Тресіба ФлексТач 100 ОД/мл дозволяє вводити дозу від 1 до 80 одиниць на ін’єкцію з кроком в 1 одиницю.

Лічильник дози показує число одиниць незалежно від сили дії, не слід перерахувати дозу при переведенні пацієнта на препарати з новою силою дії.

Гнучкість у виборі часу введення препарату

У тих випадках, коли введення в один і той самий час доби неможливе, можливе введення в інший час, але інтервал мінімум 8 годин між ін’єкціями повинен бути завжди витриманий.

Пацієнтам, що забули своєчасно ввести дозу, рекомендується ввести її одразу, як вони про це згадали, а потім повернутися до звичайного режиму введення – один раз на добу.

Початок застосування

Пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу

Рекомендована початкова доза становить 10 одиниць один раз на добу з подальшою індивідуальною корекцією дози.

Пацієнти з цукровим діабетом 1-го типу

Препарат слід застосовувати один раз на добу в комбінації з інсуліном, який застосовується для покриття потреб в інсуліні під час їжі, з подальшою індивідуальною корекцією дози.

Перехід з інших препаратів інсуліну

Ретельний моніторинг рівня глюкози у крові рекомендовано у період переведення на препарат Тресіба ФлексТач, а також у перші тижні лікування. Можливо буде потрібна корекція дози і часу введення інсуліну короткої/швидкої дії або інших цукрознижувальних засобів.

Пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу

Пацієнтам, що отримували базальну, базально-болюсну інсулінотерапію або використовували попередньо змішані інсуліни чи самостійно змішували інсуліни, перехід на препарат Тресіба ФлексТач можна проводити у співвідношенні один до одного від попередньої дози базального інсуліну з подальшою індивідуальною корекцією дози.

Пацієнти з цукровим діабетом 1-го типу

Для більшості пацієнтів з діабетом 1-го типу перехід з базального інсуліну на препарат Тресіба ФлексТач можна проводити у співвідношенні один до одного від попередньої дози базального інсуліну з подальшою індивідуальною корекцією дози. Для пацієнтів з діабетом 1-го типу перехід з базального інсуліну (при застосуванні в режимі два рази на добу) або з рівнем HbA1c < 8,0 % при переході дозу препарату Тресіба ФлексТач необхідно розраховувати на індивідуальній основі. Зниження дози препарату необхідно проводити індивідуально спираючись на глікемічну відповідь.

Особливі популяції

Пацієнти літнього віку (≥ 65 років)

Препарат можна застосовувати пацієнтам літнього віку. Слід проводити більш ретельний моніторинг рівня глюкози в крові і корекцію дози виконувати індивідуально (див. розділ «Фармакокінетика»).

Порушення функції печінки та нирок

Препарат Тресіба ФлексТач можна застосовувати пацієнтам з порушенням функції печінки та нирок. Слід проводити більш ретельний моніторинг рівня глюкози в крові і корекцію дози виконувати індивідуально (див. розділ «Фармакокінетика»).

Введення препарату

Препарат Тресіба ФлексТач вводять тільки підшкірно, шляхом ін’єкції в ділянці передньої черевної стінки, плеча або стегна. З метою зниження ризику розвитку ліподистрофії місця ін’єкцій слід завжди змінювати в межах однієї ділянки.

Препарат не можна вводити:

– внутрішньовенно, оскільки це може призвести до розвитку тяжкої гіпоглікемії;

– внутрішньом’язово, оскільки це може призвести до зміни швидкості абсорбції;

– в інфузійному інсуліновому насосі.

Препарат Тресіба ФлексТач постачають у попередньо заповненій шприц-ручці („ФлексТач”), що призначена для використання з ін’єкційними голками „НовоФайн ®” або „НовоТвіст®” довжиною до 8 мм. Попередньо заповнена шприц-ручка забезпечує введення від 1 до 80 одиниць інсуліну з кроком в 1 одиницю.

Інструкції із застосування препарату Тресіба ФлексТач для пацієнта

Перш ніж використовувати шприц-ручку Тресіба ФлексТач, необхідно уважно прочитати цю інструкцію.

Не використовуйте шприц-ручку без проходження інструктажу від лікаря або медсестри.

Спочатку перевірте за етикеткою, що в шприц-ручці міститься Тресіба ФлексТач 100 ОД/мл, а потім продивіться ілюстрації, які наведені нижче щоб отримати інформацію щодо різних частин шприц-ручки та голки.

Сліпі пацієнти та пацієнти з поганим зором, що не можуть візуально перевірити кількість набраних одиниць на лічильнику дози шприц-ручки, не повинні використовувати шприц-ручку без допомоги іншої людини. Зверніться за допомогою до іншої людини, що має хороший зір і знає, як використовувати пристрій для введення інсуліну.

Попередньо наповнена шприц-ручка містить 300 ОД інсуліну. Шприц-ручка препарату Тресіба ФлексТач 100 ОД/мл дозволяє вводити дозу від 1 до 80 одиниць на ін’єкцію з кроком в 1 одиницю.

Препарат Тресіба ФлексТач призначений для використання з ін’єкційними голками „НовоФайн®” або „НовоТвіст®” довжиною до 8 мм. Голки до комплекту упаковки не входять.p

! Важлива інформація.

Уважно прочитайте цю інструкцію, так як це важливо для безпечного використання шприц-ручки.

Тресіба ФлексТач - попередньо заповнена шприц-ручка (“ФлексТач”) та голка (зразок).

1. Підготовка шприц-ручки Тресіба ФлексТач до ін’єкції

Перевірте назву інсуліну та силу дії за етикеткою на вашій шприц-ручці щоб бути впевненим, що вона містить препарат Тресіба ФлексТач 100 ОД/мл. Це особливо необхідно, якщо ви застосовуєте більш ніж один тип інсуліну.

Рис. А. Зніміть ковпачок зі шприц-ручки.

Рис. В. Впевніться, що інсулін у шприц-ручці прозорий і безбарвний. Подивіться крізь картридж інсуліну: якщо інсулін виглядає непрозорим, не використовуйте цю шприц-ручку.

Рис. С. Візьміть нову голку та зніміть з неї паперову мембрану.

Рис. D. Нагвинтіть голку на шприц-ручку. Повертайте голку доти, доки вона не буде триматись щільно.

Рис. Е. Зніміть великий зовнішній ковпачок голки. Не викидайте його: він знадобиться після ін’єкції, щоб безпечно зняти голку із шприц-ручки.

Рис. F. Зніміть внутрішній ковпачок голки та викиньте його: при спробі одягнути його знову, можна випадково вколоти себе. Крапля інсуліну може з’явиться на кінчику голки. Це нормально, але все рівно потрібно виконати перевірку току інсуліну.

! Для кожної ін’єкції завжди використовуйте нову голку, щоб запобігти блокуванню голки, інфікуванню або некоректному дозуванню інсуліну.

! Ніколи не використовуйте зігнуту чи пошкоджену голку.

2. Перевірка току інсуліну

Завжди перевіряйте ток інсуліну перед ін’єкцією. Це допоможе бути певним, що введенно повну дозу препарату.

Рис. А. Поверніть селектор дози так, щоб виставити 2 одиниці. Переконайтесь, що лічильник дози показує 2.


Рис. В. Утримуючи шприц-ручку вертикально голкою догори, декілька разів обережно постукайте пальцем по картриджу, щоб пухирці повітря зібралися у верхній частині картриджа.

Рис. С. Натисніть та утримуйте кнопку дозування доки лічильник дози не повернеться до позначки «0».

Позначка «0» повинна збігатися з покажчиком дози.

На кінчику голки має з’явитися крапля інсуліну.

Маленький пухирець повітря може залишатись на кінчику голки, але його не буде введено під час ін’єкції.

Якщо крапля інсуліну не з’явиться, повторіть крок за кроком (з рис. А до рис. С) перевірку до 6 разів. Якщо крапля інсуліну знову не з’явиться, змініть голку та повторіть кроки рис. А до рис. С ще один раз.

Якщо крапля інсуліну все ж таки не з’являється, викиньте цю шприц-ручку та візьміть нову.

! Завжди переконайтеся, що перед введенням препарату крапля інсуліну з’явилась на кінчику голки. Якщо крапля не з’являється, не можна вводити інсулін, навіть якщо лічильник дози обертається.

3. Виставлення дози

Рис. А.

Перед введенням переконайтеся, що лічильник дози встановлено на позначці «0». Позначка «0» повинна збігатися з покажчиком дози.

Поверніть селектор дози так, щоб виставити необхідну для введення дозу за призначенням лікаря.

Виставлена доза може бути відкоригована як у бік збільшення, так і зменшення обертанням селектора дози у відповідному напрямку.

Шприц-ручка забезпечує введення однократної дози до 80 одиниць.

Селектор дози змінює число одиниць інсуліну. Лише лічильник та покажчик дози показують, скільки одиниць вибрано для введення.

Можна набрати до 80 одиниць для одного введення. Якщо шприц-ручка містить менше 80 одиниць інсуліну, лічильник дози зупиниться на кількості одиниць, що залишилась.

Селектор дози клацає по-різному при обертанні у бік зменшення/збільшення дози або, коли на ньому вибрано більше одиниць, ніж залишилося в шприц-ручці. Не рахуйте клацання шприц-ручки для вибору дози інсуліну.

! Завжди використовуйте лічильник та покажчик дози для перевірки виставленої кількості одиниць перед введенням препарату.

Не рахуйте клацання шприц-ручки для встановлення дози.

Не використовуйте шкалу кількості інсуліну, яка лише приблизно показує, скільки інсуліну залишилось у шприц-ручці.

4. Введення інсуліну

Рис. А. Введіть голку під шкіру. Дотримуйтесь техніки виконання ін’єкції, якої Вас навчив лікар або медсестра.

Упевніться, що Ви бачите лічильник дози.

Не торкайтеся лічильника дози пальцями: це може зупинити введення інсуліну.

Натисніть та утримуйте кнопку дозування доки лічильник дози повернеться до позначки «0». «0» повинен збігатися з покажчиками дози, і Ви можете почути клацання.

Голку слід утримувати під шкірою не менше 6 секунд. Це забезпечує введення повної дози препарату.

Рис. В. Вийміть голку з-під шкіри під прямим кутом.

Якщо у місці ін’єкції з’явилась кров, трохи притисніть це місце ватним тампоном. Не розтирайте місце ін’єкції.

Інколи можна побачити краплю інсуліну на кінчику голки після ін’єкції. Це допустимо і ніяк не впливає на дозування.

! Завжди стежте за лічильником дози для контролю за кількістю введених одиниць.

Лічильник дози показує точну кількість одиниць.

Не рахуйте клацання шприц-ручки для визначення кількості одиниць.

5. Видалення голки після ін’єкції

Рис. А. На пласкій поверхні обережно закрийте голку великим зовнішнім ковпачком, не торкаючись голки чи зовнішнього ковпачка.

Рис. В. Після того як голка закрита, обережно притисніть зовнішній ковпачок до упору, потім відкрутіть голку.

Рис. С. Після кожного використання одягайте ковпачок на шприц-ручку для захисту препарату від світла.

Завжди видаляйте голку після кожної ін’єкції для безболісного введення препарату та запобігання блокуванню голки. Введення інсуліну неможливе, якщо голка заблокована.

Використану шприц-ручку утилізують без голки за інструкцією лікаря, медсестри, провізора чи місцевих органів управління.

! Щоб уникнути випадкового уколу голкою, ніколи знову не одягайте на неї вже знятий внутрішній ковпачок.

! Після кожної ін’єкції завжди видаляйте голку для запобігання блокуванню голки, інфікуванню чи витіканню інсуліну або некоректному дозуванню препарату.

6. Визначення кількості інсуліну в шприц-ручці

Рис. А. Шкала кількості інсуліну лише приблизно показує, скільки інсуліну залишилося в шприц-ручці.

Рис. В. Щоб визначити, скільки інсуліну залишилось у шприц-ручці, використовуйте лічильник дози: повертайте селектор дози, доки лічильник дози не зупиниться. Якщо лічильник дози вказує на 80 – у шприц-ручці залишилося не менш ніж 80 одиниць інсуліну. Якщо лічильник дози показує менш ніж 80 – кількість одиниць відповідає залишковій кількості інсуліну у шприц-ручці.

Обертайте селектор дози у зворотному напрямку, доки лічильник дози не вкаже на «0».

Якщо потрібно ввести більшу дозу інсуліну, ніж залишилось одиниць у шприц-ручці, можна частину дози, якої не вистачає, ввести з другої шприц-ручками.

! Уважно підраховуйте дозу при використанні двох шприц-ручок. Якщо є сумніви, краще введіть повну дозу з нової шприц-ручки.

! Інша важлива інформація:

 • Завжди тримайте ручку при собі.
 • Завжди майте при собі запасну шприц-ручку та нові голки на випадок пошкодження або втрати шприц-ручки.
 • Завжди тримайте шприц-ручку та голки у недоступному для інших людей, особливо дітей, місці.
 • Голки та шприц-ручка Тресіба ФлексТач призначені лише для індивідуального використання.
 • Особи, які надають допомогу хворому, мають з великою обережністю поводитися з використаними голками, щоб уникнути поранень та інфікування.

Правила догляду та поводження з шприц-ручкою:

 • Не залишайте шприц-ручку в машині, щоб запобігти перегріванню чи переохолодженню препарату.
 • Запобігайте контакту шприц-ручки з пилом, брудом чи рідиною.
 • Не мийте, не мочіть, не змащуйте олією шприц-ручку. Якщо необхідно, шприц-ручку Тресіба ФлексТач можна почистити, протираючи її вологою тканиною з слабким детергентом.
 • Запобігайте падінню шприц-ручки. Не стукайте шприц-ручкою по твердій поверхні. Після падіння шприц-ручки або при підозрі на якусь проблему, приєднайте нову голку та перед введенням препарату, перевірте ток інсуліну.
 • Не пробуйте повторно заповнювати шприц-ручку. Якщо вона порожня, її треба утилізувати.
 • Не пробуйте відремонтувати шприц-ручку чи розібрати її на частини.

Діти.

Дослідження ефективності і безпеки препарату Тресіба ФлексТач для дітей (віком до 18 років) не проводили. Рекомендацій щодо дозування для дітей немає, тому не слід застосовувати препарат дітям.

Передозування

Хоча для інсуліну специфічне поняття передозування не сформульовано, проте після його введення може розвиватися гіпоглікемія різного ступеню важкості, якщо застосовуються занадто високі, порівняно з потребою пацієнта, дози.

 • Легку гіпоглікемію можна лікувати пероральним прийомом глюкози або продуктів, які містять цукор. Тому хворим на діабет рекомендують постійно мати при собі продукти, що містять глюкозу.
 • У випадку тяжкої гіпоглікемії, коли хворий знаходиться у непритомному стані, особи, що пройшли відповідний інструктаж, мають ввести йому глюкагон підшкірно або внутрішньом’язово (0,5 - 1,0 мг). Медичний працівник може ввести хворому глюкозу внутрішньовенно. Глюкозу також треба вводити внутрішньовенно у випадку, якщо хворий не реагує на введення глюкагону протягом 10-15 хвилин.

Після того, як хворий опритомніє, йому слід прийняти внутрішньо вуглеводи для запобігання рецидиву гіпоглікемії.

Побічні реакції

Найчастішим побічним ефектом, про який повідомлялося під час лікування, є гіпоглікемія (див. «Опис окремих побічних реакції»).

Нижче наведено перелік побічних реакцій, що базується на даних клінічних досліджень, класифікованих за частотою та класами систем органів згідно з MedDRA. За частотою виникнення ці реакції було розподілено на ті, що виникають дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (> 1/1000 до <1/100), рідко (>1/10000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10000), з невідомою частотою (не можна визначити на основі наявних даних).

З боку імунної системи: рідко – реакції гіперчутливості, кропив’янка.

З боку харчування та обміну речовин: дуже часто – гіпоглікемія.

З боку шкіри і підшкірної клітковини: нечасто – ліподистрофія.

Генералізовані порушення і порушення в місцях ін'єкцій: часто – реакції в місці введення; нечасто – периферичний набряк.

Опис окремих побічних реакцій

З боку імунної системи

Під час застосування препаратів інсуліну можуть виникати алергічні реакції. Алергічні реакції негайного типу на інсулін або допоміжні речовини можуть бути небезпечними для життя.

При застосуванні препарату Тресіба ФлексТач рідко спостерігаються кропив’янка та реакції гіперчутливості, що проявляються набряком язика і губ, діареєю, нудотою, втомою і свербежем.

Гіпоглікемія

Гіпоглікемія може виникнути, коли доза інсуліну значно перевищує потребу хворого в інсуліні. Тяжка гіпоглікемія може призвести до втрати свідомості та/або виникнення судом з подальшими тимчасовими або постійними порушеннями функції головного мозку і навіть смертю. Симптоми гіпоглікемії зазвичай виникають раптово. Вони включають холодний піт, бліду холодну шкіру, стомлювання, знервованість або тремор, тривожність, незвичну втому або слабкість, сплутаність свідомості, порушення концентрації уваги, сонливість, надмірний голод, порушення зору, головний біль, нудоту та прискорене серцебиття.

Ліподистрофія

Ліподистрофія, включаючи ліпогіпертрофію та ліпоатрофію, може розвиватися в місцях ін’єкцій. Постійне зміна місця ін’єкції у межах однієї ділянки тіла знизить ризик розвитку цих реакцій.

Реакції в місцях ін’єкцій

При введенні препарату Тресіба ФлексТач в місцях ін’єкцій можуть виникнути шкірні реакції, включаючи гематоми, біль, кровотечу, еритему, вузлики, набряк, знебарвлення, свербіж, відчуття тепла та ущільнення у місці ін’єкції. Ці реакції зазвичай помірні та тимчасові і проходять при продовженні лікування.

Особливі популяції

За даними клінічних досліджень, частота, тип і ступінь тяжкості побічних реакцій, що спостерігались у пацієнтів літнього віку та пацієнтів з порушенням функції нирок та печінки, не відрізняються від таких у загальній популяції.

Термін придатності

2,5 року.

Умови зберігання

Зберігати у холодильнику при температурі 2-8 °С (не надто близько від морозильної камери). Не заморожувати. Для захисту від дії сонячного світла зберігайте шприц-ручку з надітим ковпачком.

Шприц-ручку після першого використання не слід зберігати у холодильнику. Зберігати протягом 8 тижнів при температурі не вище 30°С. Після кожної ін’єкції шприц-ручку слід знову закривати ковпачком з метою захисту від світла.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Несумісність

Додавання різних речовин до препарату Тресіба ФлексТач може призвести до деградації інсуліну деглюдек.

Препарат Тресіба ФлексТач не слід додавати до інфузійних розчинів та змішувати з будь-яким іншим препаратом.

Упаковка.

Попередньо заповнена багатодозова одноразова шприц-ручка містить картридж ємкістю 3 мл, виготовлений зі скла (тип 1) та закупорений з одного боку поршнем з галобутилової гуми, а з іншого боку – диском з галобутилової/поліізопренової гуми. Шприц-ручка зроблена з поліпропілену. По 1 чи по 5 шприц-ручок у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

А/Т Ново Нордіск, Данія / Novo Nordisk A/S, Denmark.

Місцезнаходження

Ново Аллє, ДК-2880, Багсваерд, Данія. Тел. + 45 4444 8888 /

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark. Tel. + 45 4444 8888.